วอศ.ภักดีฯรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

    โดยคุณรุ่งนภา เจือโร่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายวิชาการ, คุณยุทธพิชัย กล้าหาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นางจินดา สุวรรณพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้

    © 2017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.