ผอ.วอศ.ภักดีฯมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่พระธรรมภาณพิลาส

    ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผอ.วอศ.ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีนำครอบครัวบุตรหลาน

     กราบนมัสการขอพรปีใหม่จาก พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดวัดคูยาง(พระอารามหลวง)

    © 2017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.