คณะครูวอศ.ภักดีพณิชยการฯร่วมงานวันครู 16 มกราคม

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี นำโดยนายประหลาด จันทะโก และนางธิติมา เสาวยงค์

    ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2558 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีคณะครูและผู้บริหารทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมงานดังกล่าว

    © 2017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.