วอศ.ภักดีพณิชยการฯจัดกิจกรรมปีใหม่ 2558

    เมือช่วงปลายเดือนธันวาคม 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี โดยดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

    ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่ คณะครู บุคลากร และนักศึกษาร่วมกัน กิจกรรมในภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ต่อจากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันของนักศึกษาทุกแผนกสาขา มีการแสดงบนเวที การแลกของขวัญปีใหม่ระหว่างนักศึกษาและคณะครู ปิดท้ายด้วยการจัดสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันของคณะครู โดยผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่แก่คณะครูและบุคลากรทุกคน

    © 2017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.