รองธิติมา & รองประหลาด มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่คณะที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ

    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 รองธิติมา เสาวยงค์ และ รองประหลาด จันทะโก

    มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่คณะที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

    © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.