ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผอ.วอศ.ภักดีพณิชยการฯ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร

    ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผอ.วอศ.ภักดีพณิชยการฯ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร

    นางธิติมา เสาวยงค์ และนายประหลาด จันทะโก อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

    © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.